torsdag 3 december 2015

Mål 7: Säkerställa tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla

Jordens Vänner kämpar för en energirevolution. Mål 7 – energimålet i den nya globala agendan för hållbar utveckling Agenda 2030, är ett steg i rätt riktning men inte tillräckligt starkt för att kunna få till stånd en rättvis global energiomställning. ”Vi vill se 100 % hållbar och förnybar energi – inget kol, inga fossila bränslen och ingen kärnkraft”, säger Eva Hallström som tidigare var ordförande i Jordens Vänner. Läs mer om Jordens Vänner här.

Att vi enats om de globala målen för hållbar utveckling, och specifikt om mål 7 som åtar sig att ge tillgång till hållbar och förnybar energi för alla till 2030, är en viktig signal i sig. Hållbar och förnybar energi är ett måste om vi ska kunna lösa klimatkrisen. Det är dessutom extremt viktigt att göra energi tillgänglig för alla människor, överallt. Det ger både möjlighet till utveckling och genererar arbetstillfällen, berättar Eva som varit aktiv i Jordens Vänner sedan organisationen grundades på 1970-talet.

Jordens Vänner anser att målet hade kunnat gå längre än hur det nu är formulerat. I delmålen lämnas nämligen en hel del att önska.  Delmål 7.2 slår exempelvis fast att vi till 2030 ska ”kraftigt öka andelen förnybar energi i den globala energimixen”. I delmål 7(a) finns skrivningar om att öka tillgången på renare fossilenergi. Jordens Vänner menar att vi behöver sätta ribban högre än så och bli 100 % förnybara till 2030. Därför måste både kol, fossila bränslen och kärnkraft fasas ut. ”Det handlar om en energirevolution på naturens villkor”, säger Eva som ser stora möjligheter i solenergi, vind- och vattenkraft. ”Men det måste ske i balans med naturen så att vi inte förstör ekosystem på vägen”.

Eva berättar om ett projekt på Bolivias landsbygd som hon besökte för ett par år sedan. Där installerades solcellspaneler som genererar el till 300 000 hushåll och människor från lokalsamhället utbildades för att sköta renoveringen. Hon ser stora möjligheter i småskaliga och lättillgängliga lösningar med förnybar energi i globala Syd. Och resurserna för en energiomställning finns där menar Eva. ”De samlade tillgångarna hos de 782 rikaste människorna på planeten skulle kunna ge Afrika, Latinamerika och mycket av Asien 100 % förnybar energi till 2030. Det som saknas är politisk vilja, och det är orättvist att 0,00001 % av världens befolkning har resurserna för att kunna stoppa klimatkrisen, men istället gör det motsatta.”

Jordens Vänner i Sverige är en del av Friends of the Earth International som med sina drygt 2 miljoner medlemmar runt om i världen är världens största demokratiska miljöorganisation. De arbetar med att koppla ihop klimat, energi och global rättvisa, bland annat genom att öka allmänhetens medvetenhet och med påverkansarbete på nationell nivå, men även på europeisk och global nivå. Jordens Vänner ser klimat och energi i grunden som frågor om rättvisa och global ojämlikhet. Eva nämner begrepp som ”klimaträttvisa”, ”rättvist miljöutrymme” och ”ekologisk skuld” och pekar på att de som idag är mest utsatta är de som har bidragit minst till klimatkrisen.

Sveriges åtaganden om att vara 100 % fossilfritt till 2030 ser Eva som väldigt positivt, och som en möjlighet för Sverige att sätta inriktningen och driva på globalt. Men det krävs rättvisa spelregler, där alla aktörer måste kunna delta på lika villkor. ”Företag och stater ska inte kunna köpa sig fria från sitt ansvar”, säger Eva och fortsätter: ”Vi är just nu inne i en omställningsprocess där klimattoppmötet i Paris som pågår just nu är en milstolpe mot en globalt hållbar och rättvis utveckling. Vi måste se till att slopa subventionerna till fossila energikällor och koppla ihop allt ifrån konsumtionsmönster till biologisk mångfald – Sverige har goda förutsättningar för att vara en del av lösningen istället för en del av problemet.”


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar