onsdag 30 september 2015

Sverige visar ledarskap

Under högnivåmötet lanserade Sverige ett globalt initiativ för genomförande av Agenda 2030!

Den 26 september initierade Sverige ett partnerskap tillsammans med åtta andra länder, för genomförande av Agendan. Länder som ingår i partnerskapet är förutom Sverige; Brasilien, Colombia, Tyskland, Liberia, Sydafrika, Tanzania, Tiomer-Leste och Tunis.

Länderna åtar sig att driva på genomförande av AGENDA 2030, men hur detta ska gå till mer i detalj är inte klart. Jag tror att många av oss civilsamhällesaktörer bara hade vågat drömma att Sverige skulle ta på sig ledarskapströjan på ett så tydligt sätt som utropades i New York under FN:s toppmöte. Men de senaste dagarna har Sverige visat att man verkligen är redo att göra det. Det är faktiskt svårt att att låta bli att känna sig stolt över allt det arbete som civilsamhället har gjort för att detta ska bli verklighet. 

Dessutom lanserades statsministern och biståndsministern tillsammans med Fijis premiärminister Frank Bainimarama ett gemensamt initiativ för att driva på genomförandet av mål 14, som fokuserar på bevarande av haven och de marina resurserna.

Söndagen den 27 september arrangerade Beyond 2015 ett fullsatt högnivå-sidoevet på temat; ”Politisk vilja att genomföra Agenda 2030”.

Intresset var enormt stort och hela rummet var fyllt av kollegor från hela välden som ville delta och blicka framåt.  Kajsa B. Olofsgård, Sveriges ambassadör med ansvar för Agenda 2030, deltog i panelen. Hon sa tydligt att alla länder har ett svårt och viktigt arbete framför sig med att gå från ord till handling och berättade också om Sveriges arbete med att ta fram nationella handlingsplaner och att samtliga departement kommer att ha ansvar för genomförande av Agenda 2030. Utvalda ministrar kommer att ha särskilt ansvar för arbete.  Olofsgård berättade också att Sverige redan påbörjat en samordning mellan samtliga departement, med tydligt om ledarskap från högsta politiska ledningen i en så kallad ”whole government approach”.

Olofsgård berättade också att Sverige kommer att tillsätta en nationell kommitté för hållbar utveckling. Tanken är att regeringen och ett antal andra aktörer, både civila samhället, akademin och den privata sektorn tillsammans ska utgöra denna kommitté. I nuläget vet vi inte hur  och när denna kommitté kommer att tillsättas. Men visst känns det som ett positivt uttryck för att samarbete mellan regering och andra aktörer kommer att prioriteras också framöver med det nu stundande och viktiga arbete med implementering av Agenda 2030!Kajsa B. Olofsgård, Sveriges ambassadör med ansvar för Agenda 2030, talar på högnivåmöte anordnat av Beyond 2015 i samband med FN:s toppmöte i New York 25-27 sep, 2015.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar